IntraTech Nordic har sedan år 2019 ett exklusivt försäljningskontrakt med leverantören Skelex från Rotterdam i Nederländerna.

Från koncept till verklighet

Skelex grundare, Gaurav Genani, en indisk ingenjör, ergonom och entreprenör som flyttade till Nederländerna för att studera på TU Delft 2010.
Idén till Skelex inspirerades av Gauravs fascination för den ”mänskliga aspekten” inom teknik och ingenjörskap gav idén till produkten Skelex.

Skelex är ett team av ingenjörer, designers och tänkare som arbetar för att skapa den bästa av nästa generations exoskelett för industriarbetare. Det gemensamma målet med Skelex är att vara mer än ett exoskelett som drivs av den senaste tekniken. Fokus är att förbättra den totala användbarheten och komforten för hur människor arbetar i en industriell miljö.

Skelex har vuxit med starka samarbetspartners

År 2015 etablerades ett partnerskap mellan företaget Bilfinger och Skelex där syftet var att samarbeta för att utveckla ett fungerande ergonomiskt belastningsreducerande exoskelett. Båda parter utvecklade dessutom en lösning för stressminskning för målare och har också arbetat med en ergonomisk lösning inom byggindustrin.
Under de senaste åren har mer än 200 personer använt Skelex exoskelett på olika företag inom många olika branscher med stor framgång.

Några företag som idag använder Skelex: